사용자 삽입 이미지사용자 삽입 이미지

ความหมายของเพลงนี้เขาบอกไว้ว่า ฉันอยู่เองได้โดยไม่ต้องมีผู้ชาย ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าได้เข้ามาใกล้ฉัน เพราะฉันไม่ได้ขายตัวเองให้กับใครง่ายๆ ฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องการผู้ชาย ฉันจ่ายค่าเช่าห้องด้วยเงินของฉันเอง อยากกินอะไรก็ซื้อกิน เสื้อผ้าก็ซื้อใส่เอง แม้มันจะไม่ได้เพียงพอ แต่ฉันก็รู้จักพอ อย่างนี้แหละฉันจึงได้รักตัวฉันเอง อายุก็มากแล้ว ไม่อยากต้องมาใช้เงินพ่อแม่ ไม่ควรต้องให้ท่านช่วยอยู่แล้ว  ฉันจึงได้ภูมิใจในตัวเอง พวกผู้ชาย อย่ามาพูดเลย ว่าฉันจะดูแลเธอ จะทะนุถนอมเธอ ไม่ต้องเลย ถ้าไม่ได้มาอย่างจริงจัง อย่ามาทำเป็นอวด สำหรับคนอื่นอาจจะชอบ แต่ฉันเองก็มั่นใจในตัวเอง แม้จะไม่ได้มีดีอะไรมากมาย แบบนี้ฉันถึงได้รักตัวเอง ฉันจะอยู่ด้วยตัวของฉันเอง ฉันไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ที่มีพ่อแม่หรือผู้ชายรวยๆ ไม่ได้ต้องการที่จะอยู่อย่างสบาย พวกผู้ชายไม่ต้องมาบอก ว่าให้เชื่อใจ ฝากอนาคตไว้กับฉัน ไม่มีทางหรอก ถ้าไม่ได้ให้เกียรติฉัน ฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องมีผู้ชาย ถ้าเชื่อใจผู้ชาย เอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆ พอผู้ชายเขาทิ้งเราไป จะทำยังไงล่ะ

อะไรประมาณนี้อ่ะค่ะ เพลงเพราะดีนะคะ ลองฟังกันดูค่ะ ร้องตามได้เลย อิอิ

เนื้อเพลง I don’t need a man(남자 없이 잘 살아) – Miss A(미쓰에이)

This is for all the independent ladies

Let’s go

나는 남자 없이 잘 살아

นานึน นัมจาอ็อพชี ชาล ซาลา
그러니 자신이 없으면 내 곁에 오지를 마

คือรอนี ชาชินี อ็อพซือมย็อน แน คย็อดเท โอจีรึล มา
나는 함부로 날 안 팔아

นานึน ฮัมบูโร นาล อัน พาลา

왜냐면 난  แวนยา มย็อน นาน
I don’t need a man I don’t need a man (What?)

I don’t need a man I don’t need a man (진짜)
ชินจา
I don’t need a man I don’t need a man (정말)
ชองมาล
I don’t need a man I don’t need a man

나는 남자 없이 잘 잘 살아

นานึน นัมจาอ็อพชี ชาล ชาล ซาลา
 

내 돈으로 방세 다 내

แน โทนือโร บังเซ ทา แน
먹고 싶은 거 사 먹고 옷도 사 입고

มอกโก ชิพพึนกอ ซาม็อคโก อดโด ซาอิพโก
충분하진 않지만 만족할 줄 알아

ชุงบุนฮาจีน อันจีมาน มันจกฮัล จุล อาลา
그래서 난 나를 사랑해 (hey)

คือแรซอ นาน นารึล ซารังแฮ (hey)

 

부모님의 용돈 내 돈처럼

พูโมนีมเอ ยงทน แนทน ชอรอม
쓰고 싶지 않아 나이가 많아

ซือโก ชิพจีอันนา นาอีกา มานนา
손 벌리지 않는 게 당연한 거 아냐

ซน พอลรีจี อันนึนเก ทังยอนฮัน กอ อานยา
그래서 난 내가 떳떳해 (hey)

คือแรซอ นาน แนกา ต็อดต็อด แฮ (hey)

 

Boy don’t say

Boy don’t say

내가 챙겨줄게 내가 아껴줄게 No No

แนกา แชงกยอ จุลเก แนกา อากยอจุลเก No No

Boy don’t play

Boy don’t play

진지하게 올 게 아니면

จินจีฮาเก โอล เก อานีมย็อน

나는 남자 없이 잘 살아

นานึน นัมจาอ็อพชี ชาล ซาลา
그러니 자신이 없으면 내 곁에 오지를 마

คือรอนี ชาชินี อ็อพซือมย็อน แน คย็อดเท โอจีรึล มา
나는 함부로 날 안 팔아

นานึน ฮัมบูโร นาล อัน พัลลา
왜냐면 난
แวนยา มย็อน นาน

I don’t need a man I don’t need a man (What?)

I don’t need a man I don’t need a man (진짜)
ชินจา
I don’t need a man I don’t need a man (정말)
ชองมาล
I don’t need a man I don’t need a man

나는 남자 없이 잘 잘 살아

นานึน นัมจา อ็อพชี ชาล ชาล ซาลา
 

잘난 체는 안돼 딴 데서는

ชาลนาน เช่นึน อันแท ตันเดซอนึน
통할지 몰라도 너만큼 나도

ทงฮัลจี โมลลาโด นอมานคึม นาโด
잘나진 않았지만 자신감은 넘쳐

ชาลนาจีน อันนัดจีมาน ชาชินกัมมึน นอมช่อ
그래서 난 나를 사랑해 (hey)

คือแรซอ นาน นารึล ซารังแฮ (hey)

 

내 힘으로 살게 딴 애처럼

แนฮิมมือโร ซาลเก ตันแอชอรอม
부모님 잘 만나 남자 잘 만나

พูโมนีม ชาล มันนา นัมจา ชาล มันนา
편하게 사는 거 관심이 없어

พย็อนฮาเก ซานึนกอ ควานชิมี อ็อพซอ
그래서 난 내가 떳떳해 (hey)

คือแรซอ นาน แนกา ต็อดต็อด แฮ (hey)

 

Boy don’t say

Boy don’t say

내가 너의 미래 나를 믿고 기대 No No

แนกา นอเอ มีแร นารึล มิดโก คีแด No No

Boy don’t play

Boy don’t play

나를 존중할 게 아니면

นารึล ชนจุงฮัลเก อานีมย็อน

나는 남자 없이 잘 살아

นานึน นัมจา อ็อพชี ชาล ซาลา
그러니 자신이 없으면 내 곁에 오지를 마

คือรอนี ชาชินี อ็อพซือมย็อน แนคย็อดเท โอจีรึล มา
나는 함부로 날 안 팔아

นานึน ฮัมบูโร นาล อัน พัลลา

왜냐면 난
แวนยา มย็อน นาน
I don’t need a man I don’t need a man (What?)

I don’t need a man I don’t need a man (진짜)
ชินจา
I don’t need a man I don’t need a man (정말)
ชองมาล
I don’t need a man I don’t need a man

나는 남자 없이 잘 잘 살아

นานึน นัมจา อ็อพชี ชาล ชาล ซาลา
 

매일 아침 일찍 일어나서

แมอิล อาชิม อิลจิก อิลลอนาซอ
하루 종일 바빠서

ฮารูจงอิล พาปาซอ
밥 한 끼 제대로 못 먹어

พับฮันกี เชแตโร มด ม็อกโก
하지만 내가 좋아서 한 일이야 돈이야 작지만 다 내 땀이야

ฮาจีมาน แนกา โชอาซอ ฮันอิลียา โทนียา ชัคจีมาน ทา แน ตัมมียา
남자 친구가 사 준 반지 아니야

นัมจาชินกูกา ซาจุน พันจี อานียา
내 차 내 옷 내가 벌어서 산 거야

แนช่า แนอด แนกา พอลอซอ ซาน กอยา
적금 넣고 부모님 용돈 드리고 나서 산 거야

ชอกกึม น็อตโก พูโมนีม ยงทน ทือรีโก นาซอ ซาน กอยา
남자 믿고 놀다 남자 떠나면 어떡할 거야

นัมจา มิดโก โนลทา นัมจา ตอนามย็อน ออต็อคฮัลกอยา
이런 내가 부러워?

อีรอน แนกา พูรอวอ?
부러우면 진 거야

พูรออุมย็อน จินกอยา

나는 남자 없이 잘 살아

นานึน นัมจา อ็อพชี ชาล ซาลา
그러니 자신이 없으면 내 곁에 오지를 마

คือรอนี ชาชินี อ็อพซือมย็อน คย็อดเท โอจีรึล มา
나는 함부로 날 안 팔아

นานึน ฮัมบูโร นาล อัน พาลา

왜냐면 난
แวนยา มย็อน นาน
I don’t need a man I don’t need a man (What?)

I don’t need a man I don’t need a man (진짜)
ชินจา
I don’t need a man I don’t need a man (정말)
ชองมาล
I don’t need a man I don’t need a man

나는 남자 없이 잘 잘 살아
นานึน นัมจา อ็อพชี ชาล ซาลา

Excerpt from  YOUTUBE, NAVER